{Sočutje, 2011}

Exhibition

2012.UNICUM, Od tradicionalne do sodobne keramike, Slovenska Bistrica, Slovenija

In a state of commpassion we hear not just listen.

V stanju sočutja slišimo, ne le poslušamo.